ATHLETE PROFILES

Anurag

Anurag Mishra

ARJM*****7
Dilip

Dilip Singh tomar

AMPM*****1
Chetan

Chetan Singh

ATSM*****6
Gautam

Gautam Kamlesh Solanki

AMHM*****7
Dayal

Dayal Singh

AHRM*****2
Parveen

Parveen Boora

AHRM*****3
DUNNA

DUNNA Pradeep

AAPM*****4
BABLU

BABLU

AUPM*****5
Mohit

Mohit Sheoran

ARJM*****6
Utpal

Utpal HALDEr

AWBM*****8
Prashant

Prashant Chaudhary

AUPM*****6
AnUp

AnUp Kumar

AHRM*****9
jai

jai ram bhagat

AJHM*****6
VIKRANT

VIKRANT Bhardwaj

ADLM*****0
AAKASH

AAKASH CHAUDHARY

AUPM*****1
Hemanta

Hemanta kumar boro

AASM*****2
SUMIT

SUMIT KUMAR

AUPM*****3
sarvjeet

sarvjeet sihag

AHRM*****4
Shivang

Shivang Mishra

AUPM*****5
Chetan

Chetan Kapoor

AHRM*****8
khushi

khushi kumari

AJHF*****7
vikas

vikas kumar

ADLM*****7
Girish

Girish govardhan game

AMHM*****0
kunkunuri

kunkunuri koushik

ATSM*****1