ATHLETE PROFILES

UJALA

UJALA MAURYA

AUPF*****4
Sachin singh

Sachin singh Kasana

ARJM*****1
Ihina

Ihina azam sarkar

ADLF*****2
TANAJI

TANAJI KHANDEKAR

AMHM*****3
AWASI

AWASI DALAL

AMPF*****4
VIJAY KUMAR

VIJAY KUMAR GUPTA

AJHM*****4
KULDEEP

KULDEEP

AUPM*****5
Dipali DHANANJAY

Dipali DHANANJAY SHIVANKAR

AMHF*****0
Yash Arun

Yash Arun Jamnekar

AMHM*****2
ROHIT

ROHIT BHARTI

ABRM*****6
PARGHI ANITABEN

PARGHI ANITABEN FATABHAI

AGJF*****3
VIJAY

VIJAY P

ATNM*****4
RAHUL

RAHUL

AHRM*****5
Kirankumaar

Kirankumaar Makireddy

AAPM*****6
Rosaline

Rosaline Johnson

AKLF*****7
Ayub

Ayub Khan

ARJM*****8
ADITYA

ADITYA Yadav

ADLM*****5
keshav

keshav

AHRM*****9
Prince

Prince

AHRM*****9
DEEP narayan

DEEP narayan Prasad

AJHM*****0
sandeepan

sandeepan ganguly

ADLM*****1
NIKHIL

NIKHIL KASHNIYAL

AUKM*****3
THRISHAL

THRISHAL C V

AKAM*****1
Shamshirinder

Shamshirinder Singh

APBM*****2