ATHLETE PROFILES

RAHUL

RAHUL RAM

AUPM*****5
Vishal

Vishal

AHRM*****6
ravi

ravi kumar

AJHM*****7
PRAVIN

PRAVIN KUMAR MAHTO

AJHM*****8
Ritik

Ritik Tomar

ADLM*****0
adarsh

adarsh kumar

AJHM*****1
MOHIT

MOHIT Kumar

ABRM*****2
AVINASH

AVINASH CHANDRA YADAV

AUPM*****3
Krishna

Krishna Kumar

ABRM*****4
Vishal

Vishal singh satyawan singh

AUPM*****5
Himmat

Himmat Namadev Gopane

AMHM*****6
Omer

Omer Bashir Sofi

AJKM*****7
SATYAVANT

SATYAVANT Prajapati

AUPM*****8
Rahul

Rahul Dubey

AJHM*****9
Aashif

Aashif RAZA

AJHM*****0
Nagendra

Nagendra Annappa Naik

AKAM*****1
Rajesh

Rajesh Kumar

ADLM*****2
Utsav

Utsav Singh

AUPM*****3
bopanna

bopanna kalappa thelapanda

AKAM*****4
Utkarsh

Utkarsh Agnihotri

AUPM*****5
Troilukya

Troilukya Bordoloi

AASM*****6
Sujay

Sujay Kumar V

AKAM*****7
Prashnth kanavi g b

Prashnth kanavi g b Prashant Kanavi

AKAM*****9
Ronald

Ronald Tirkey

AMPM*****0