ATHLETE PROFILES

Adhiraj

Adhiraj Atul Bandge

AKAM*****7
Utkarsh

Utkarsh Gagandeep Bijraniya

AMHM*****8
samadhan

samadhan laxman tekale

AMHM*****9
SHLOKA

SHLOKA SAJDEH

AMHF*****0
Sunil

Sunil Jaat

ARJM*****2
Ajeet

Ajeet

ARJM*****6
PRIYNKA

PRIYNKA PRIYNKA PRIYNKA

ARJF*****8
Srinivas

Srinivas Ganta

ATSM*****9
Abhijit

Abhijit Kumar

ABRM*****0
maksud

maksud latifkhan pathan

AMHM*****1
Priyanshu

Priyanshu Kumar

ABRM*****2
Jagdish

Jagdish kumar

AUPM*****3
mayookhi

mayookhi deka

AASF*****3
NIRMAL

NIRMAL KUMAR YADAV

AUPM*****4
umesh

umesh kumar

AUPM*****5
Arun

Arun Pal

AHRM*****8
Rakesh

Rakesh Dara

ARJM*****9
ravi

ravi kumar

AUPM*****0
shailendra

shailendra singh

AUPM*****1
Fateh

Fateh Singh

AUPM*****2
Abhishek

Abhishek pal

AMPM*****3
Nilam

Nilam Chourasiya

AMPF*****4
Nallusamy

Nallusamy Annavi Annavi

ATNM*****5
Sonu

Sonu

AHRF*****6