ATHLETE PROFILES

Bharat kUmar

Bharat kUmar Maru

AGJM*****5
Aniket

Aniket KumaR verma

AJHM*****6
Sanju

Sanju Rana

AHRM*****7
Nisar

Nisar Ahmad

ADLM*****8
Manu

Manu Kumari

AUPF*****9
Deepa

Deepa Bhandari

AUKF*****0
Gourav

Gourav sharma

AMPM*****1
JAASPINDER

JAASPINDER singh

APBM*****2
Pradeep

Pradeep Kumar

AUPM*****3
Ronit

Ronit Raj

AJHM*****4
Abhinav

Abhinav Yadav

ADLM*****5
NANGHA VIKAS

NANGHA VIKAS MUMABHAI

AGJM*****6
Raman Babu

Raman Babu

AUPM*****7
Lokesh kumar

Lokesh kumar Badbadwal

ARJM*****8
MUTHURAj

MUTHURAj Chella

ATNM*****9
DEEPAK

DEEPAK

AHRM*****0
Ashish

Ashish Dahiya

AHRM*****1
Mustafa

Mustafa saifi

ADLM*****2
Pruthvi

Pruthvi M.patil

AKAM*****3
YURUPESH

YURUPESH DAHIYA

AHRM*****4
RANJEET

RANJEET KUMAR

AUPM*****5
REENA

REENA YADAV

AUPF*****6
Ranjeet

Ranjeet Kotwal

AGJM*****7
Premendrakumar

Premendrakumar Patel

AGJM*****8