ATHLETE PROFILES

SWETHA

SWETHA K

AKLF*****5
SABITHA

SABITHA SAJU

AKLF*****6
GOUTHAM

GOUTHAM KRISHNA S

AKLM*****7
Abhijeet

Abhijeet Bhagwan Hirkud

AMHM*****8
NISTYMOLE

NISTYMOLE C KANAKKAL

AKLF*****9
RAHUL

RAHUL KRISHNA AIR

AMHM*****0
Chaitanya

Chaitanya Vilas Holgare

AMHM*****1
NARENDRA

NARENDRA PRATAP SINGH

AUPM*****2
Yamuna

Yamuna atmaram Ladkat

AMHF*****3
Diwanshu

Diwanshu Choudhary

ARJM*****4
jueely

jueely pundalik badhe

AMHF*****5
SONALI

SONALI DHONDIRAM DESAI

AMHF*****6
RANJEET

RANJEET KUMAR PATEL

ACGM*****9
Ankita

Ankita Sunil Gosavi

AMHF*****8
HEM

HEM KUMAR PAL

AUPM*****7
Paras

Paras Sunil Patil

AMHM*****0
Kisan

Kisan Narshi Tadvi

AMHM*****1
Likitha

Likitha m

AKAF*****2
FEBI

FEBI thomas

AKLM*****3
SHUBHAM

SHUBHAM SONI

AUPM*****4
nikita

nikita Daulat Sambherao

AMHF*****5
Kartik

Kartik Jayraj Karkera

AMHM*****6
Abhishek

Abhishek Singh

AUPM*****7
Teekaram

Teekaram Sharma

AUPM*****8