* ALL STATES QUALIFIED TO                   

* QUALIFIEDN TO LEVEL 1                         

* SEMI WALK 27-28 SEPTEMBER 2005  

* SEMI 01-02 JULY 1999                               

* TO ECS LEVEL 1 CHENNAI NAMES      

2017

NTO RW FEB 2017   

2016

NTO RW 26 FEB 2016  

2015

NTO 20 MARCH 2015  

2013

NTO 15 MAY 2013    

2010

WTO 07 JUNE 2010     

WORKSHOP 16-17 AUGUST 2010    

2007

NTO NG 14 FEB 2007  

2006

NTO 11-13 MAY 2006  

NTO TRAINING 11-13 MAY 2006  

2004

NTO SEM 13-15 APRIL 2004   

1992

IAAF RWS NEW DELHI 1992