ATHLETE PROFILES

NAGARAJA

NAGARAJA E

AKAM*****2
Manu shree

Manu shree G

AKAF*****5
Rakshith

Rakshith Ravindhra Naik

AKAM*****0
SAGAR

SAGAR R

AKAM*****5
Amudha Yalini A

Amudha Yalini A

AKAF*****1
Madhan

Madhan J

AKAM*****7
Rahul

Rahul Choudhari

AKAM*****2
Raju

Raju Raju Chowdhry

AKAM*****8
Manushreee

Manushreee G G

AKAF*****4
shrinath

shrinath mallikarjun ani

AKAM*****2
Sharath

Sharath Shetty

AKAM*****1
Adhiraj

Adhiraj Atul Bandge

AKAM*****7
Arpitha

Arpitha M Manjunatha

AKAF*****7
Abhishek

Abhishek N shetty

AKAM*****9
Abhijeeth

Abhijeeth bekalkar

AKAM*****9
Harshavardhan

Harshavardhan Mulinti

AKAM*****8
Abhilash

Abhilash

AKAM*****6
Chinmay Chowdary

Chinmay Chowdary Moturi

AKAM*****8
Harshatha

Harshatha S

AKAF*****6
ChiraG

ChiraG Gowda H.G

AKAM*****9
Priyanka

Priyanka S Kalagi

AKAF*****7
Sathish

Sathish THANGAVEL

AKAM*****7
Unnathi

Unnathi Aiyappa Bollanda

AKAF*****0
Nidarshan

Nidarshan e Nidarshan

AKAM*****1